Stress

PAGE COLOR:

LÆGE, Ph.D.
SØREN BALLEGAARD

Hvorfor er du her?

Se Video

STRESS DIAGNOSTIK

Stress diagnostik svarende til dine behov

Du har:

 • Mistanke eller vished om at være påvirket af stress.

Du ønsker:

 • Klarhed over din stresstilstand – er jeg mere stresset, end hvad der er sundt?
 • Tryghed grundet i videnskabelige og evidensbaserede metoder og løsninger – kan jeg stole på, at det virker?
 • Et solidt grundlag for en målrettet og effektiv indsats– hvad skal jeg yde og hvor længe for at opnå det ønskede resultat?

Du får:

 • Klar og entydig besked om, hvorvidt du har et behandlingsbehov eller ej.
 • Mulighed for løbende at kunne måle resultatet af din indsats.
 • Forslag til tiltag baseret på videnskabelig evidens og dermed sikkerhed for din indsats vil virke.

Se Video

STRESS BEHANDLING

Stress behandling svarende til dine behov, dit tidsforbrug og dine præferencer.

Du har:

 • En situation, hvor du eller personer omkring dig oplever, at du er påvirket af stress.
 • En situation, hvor du ved, at du har en stor belastning eller stresspåvirkning foran dig.

Du ønsker:

 • En indsats mod stress, der gør en mærkbar forskel.
 • En indsats, der bygger på videnskabelig dokumentation.
 • En indsats, hvor mål og midler er klare og veldefinerede og uden risiko for bivirkninger eller komplikationer.

Du får:

 • En målbar effekt bygget på klinisk erfaring og videnskabelig evidens.
 • Instruktion i en egen indsats, hvis virkning bygger på aktivering af reflekser i selve nervesystemet, og hvor effekten således er uafhængig af, hvad du mener, håber og ønsker.
 • Mulighed for løbende at kunne måle effekten af din indsats, og hvorvidt den er tilstrækkelig.

Se Video

STRESS
MONITORERING OG OPFØLGNING

Løbende stressmåling svarende til dine behov, dit tidsforbrug og dine præferencer

Du er:

 • I behandling for stress.

Du ønsker:

 • At kunne følge udviklingen i din stress – bliver det bedre eller bliver det værre?
 • At kunne følge med i, hvor godt din behandling og egen indsats virker – gør jeg tilstrækkeligt eller skal der mere til?
 • At følge med på et solidt videnskabeligt grundlag – som at følge temperatur eller blodtryk.

Du får:

 • Mulighed for at måle virkningen af, hvad du gør, og om det er tilstrækkeligt.
 • Et solidt grundlag for at gøre noget, så du bliver mindre stresset.

Se Video

PERFORMANCE ENHANCEMENT

Performance enhancement når du ønsker at yde dit bedste på bestemte tidspunkter.

Du er:

 • En person, som ønsker at optimere sin ydeevne, f.eks. en idrætsudøver, sanger, musiker, politimand, soldat, kirurg eller andet.

Du ønsker:

 • Indsigt i, hvordan du kan præsterede bedre.
 • At kunne følge udviklingen i din indsats – bliver det bedre eller bliver det værre?
 • At kunne lave peak performance på veldefinerede tidspunkter, f.eks. ved en konkurrence, en koncert eller en anden vigtig præstation.

Du får:

 • Et klart og veldefineret fysiologisk udgangspunkt for et performance enhancement program.
 • Indsigt i din stressrespons i forbindelse med fysiske og psykiske udfordringer og præstationer, og i hvilket omfang din respons påvirker din performance negativt.
 • Et sikkert og veldokumenteret grundlag for at kunne opretholde/skabe/genskabe en toppræstation, når du har behov for eller ønsker det.