StressMeter

PAGE COLOR:

StressMeter Måleinstrument

ET VALIDERET HØJTEKNOLOGISK MÅLEINSTRUMENT

Et StressMeter er et højteknologisk og komplekst måleinstrument, der måler dit stressniveau. Er tallet højt, er det tegn på et højt stressniveau. Et vedvarende højt tal er tegn på et vedvarende højt stres niveau, og det er usundt.

Vedvarende stress indebærer en risiko for uhensigtsmæssige mentale og fysiske reaktioner, f.eks. på dit humør, din daglige ydeevne, på kredsløbet og stofskiftet.

StressMeteret hjælper dig til at skelne mellem forbigående og vedvarende stress.

StressMeter er udviklet i tæt samarbejde med Danmarks Teknologiske Universitet og Institut for Produktudvikling.