Priser

PAGE COLOR:

Priser hos Ballegaard Stresscare

Priser hos Doktor Søren Ballegaard

Lægekonsultationer (inkl. moms):

  • Introkonsultation: 300 kr. Inkluderer en StressMeter måling, samt en kort præsentation af hvad et forløb hos Ballegaard Stresscare indeholder.
  • Konsultation: 3.270 kr. inklusiv lægeundersøgelse, StressMeter måling, fysiologisk test for hjernens elasticitet, samtale om undersøgelsesresultat og gennemgang af undervisningsmateriale.
  • Efterfølgende konsultationer: 2.090 kr.

Prisen for lægekonsultationer er almindelig standard i privatregi.

Andre ydelser (ekskl. moms):

  • Leje af StressMeter i 6 måneder: 3.950 kr.
  • Abonnement på web platform i 6 måneder: 540 kr.
  • Et års abonnement med frit antal kontakter, konsultationer, brug af instrument og webplatform med tilbagemelding såfremt målinger udebliver eller afviger fra det forventede:  26.660 kr.

Betaling

Betaling kan gøres med MobilePay (32 29 29) eller kontant. Klinikken modtager ikke Dankort eller kreditkort. Der betales ved den enkelte konsultation.

Aflysning af konsultation

Konsultationer kan frit aflyses med 24 timers varsel. Derefter betales halvdelen af konsultationens pris, hvis aflysningen sker dagen inden den planlagte konsultation. Der betales fuld pris, hvis konsultationen afbestilles samme dag som den planlagte konsultation.