Priser

PAGE COLOR:

Priser hos Ballegaard Stresscare

Priser hos doktor Søren Ballegaard

Lægekonsultation (inkl. Moms):

  • Gratis introkonsultation: 0 kr. Inkluderer en StressMeter måling, samt en kort præsentation af hvad et forløb hos Ballegaard Stresscare indeholder.
  • Konsultation: 3.040 kr. inklusiv lægeundersøgelse, StressMeter måling, fysiologisk test for hjernens elasticitet, samtale om undersøgelsesresultat og gennemgang af undervisningsmateriale.
  • Efterfølgende konsultationer: 1.940 kr.

Prisen for lægekonsultationer er almindelig standard i privatregi.

Alle konsultationer tillægges et gebyr på 6 % til dækning af den lovpligtige patientforsikring, hvilket ligeledes er standard i privat regi.

Andre ydelser (eks. Moms):

  • Leje af StressMeter i 6 måneder: 3.160 kr.
  • Abonnement på web platform i 1 år: 540 kr.

Aflysning af konsultation

Konsultationer kan frit aflyses med minimum 24 timers varsel. Derefter betales halvdelen af konsultationens pris, hvis aflysningen sker dagen inden den planlagte konsultation. Der betales fuld pris, hvis konsultationen afbestilles samme dag som den planlagte konsultation.

Betaling

Betaling kan gøres med MobilePay (28 19 25 46) eller kontant. Klinikken modtager ikke Dankort eller kreditkort. Der betales ved den enkelte konsultation.