Om Klinikken

PAGE COLOR:

Om Klinikken

DET NYSKABENDE I EN NØDDESKAL

Det bærende element i klinikkens arbejde er to nye videnskabelige opdagelser:

 • Du kan måle, hvorvidt dit ubevidste nervesystem i hjernen er i balance eller ej og dermed også hvorvidt du skal gøre noget ved det. Selve målingen får du i første omgang lavet af på Klinikken, Du vil blive undervist i, hvordan du selv måler.
 • Er du påvirket af autonom ubalance, kan du genskabe en sund balance ved en simpel daglig indsats og uden brug af medicin. Du bliver undervist i, hvordan du gør.
 • Der findes i dag ingen kendt metode til at måle autonom ubalance i hjernen. Det findes i dag heller ingen behandling for autonom ubalance, hverken med medicin eller kirurgi. Medicin kan eventuelt lindre symptomer på den autonome ubalance, men kan ikke behandle den underliggende ubalance.

VÆRDIGRUNDLAG

Videnskabelig evidens er det bedste grundlag for effektiv diagnostik og behandling.

Forebyggelse er meget mere effektivt end helbredelse.

Det aktuelle program fokuserer på måling og aktivering din organismes egne ressourcer og kan derfor ubesværet kombineres med enhver medicinsk eller kirurgisk behandling.

PROGRAMMETS FILOSOFI

 • Det er lettere for dig at lære nyt end at ændre eksisterende vaner.
 • Bevidstgørelse giver dig motivation og selvindsigt.
 • Realistiske mål og brug af de forskelligartede indsatser gør det sjovere og lettere at få det til at lykkes.

MIN VISION

Min vision er at udbrede kendskabet til en simpel neurovidenskabelig målemetode, der kan give dig vigtig information om din ubevidste hjernes funktion: fungerer den som den skal, eller kan den fungere bedre? Dernæst at udbrede kendskabet til nogle lette neurovidenskabelige teknikker, så du selv – og uden brug af medicin – kan genskabe en normal autonom funktion, hvis det er nedsat eller vedlige en normal funktion.

Alle vi mennesker har et ønske om at have det godt fysisk, psykisk og socialt. Jeg tror på, at får vi den rette viden og de rette redskaber, har vi også evnen og lysten til at gøre noget godt for os selv.

Den daglige tandbørstning er et godt eksempel på vores evne til at passe på vores tænder – og derved os selv.

TAK

 “I never did anything alone. What was accomplished was accomplished collectively”.

Dette er et citat af Golda Meir og er en passende beskrivelse af arbejdet bag denne kliniks faglige grundlag (under ”Vores Teknologi” og ”Dokumentation” findes en udførlig ”Tak”).

Søren Ballegaard MD, PhD

 • 30 års erfaring som praktiserende læge med fokus på behandling af stress og sygdom.
 • International forsker i hjerte og stress sygdomme.
 • PhD i neurofysiologisk måling og behandling af stress og autonom ubalance.
 • Seniorforsker på Medicinsk afdeling, Herlev Universitets Hospital.
 • Stifter af UllCare A/S, opfinder af StressMeter måleinstrumentet og udvikler af det anvendte forebyggelses- og behandlingsprogram i tæt samarbejde med hundredvis af engagerede patienter.

Se Video

Se Video

Se Video

Vores Resultater

”Man opnår en helhed gennem dette forløb. Man lærer at sætte ting i perspektiv, man lærer at stole på sine sanser og man kommer et bedre sted hen end man var inden. Som et mere helt og bevidst menneske.”

Kristian Ersbøll Berg Poulsen

”Jeg er kommet hos Søren engang imellem, når der har været for meget pres på, og det der sker hver gang, er at Søren bringer ens nervesystem fuldstændig til ro.”

Pia, Selvstændig

”Min egen oplevelse med det her har været så positiv, så jeg har ikke kunne undgå at anbefale Søren til nærmeste familie og omgangskreds”

OLE PEDERSEN – pensioneret adm. direktør SAS Commuter