Nervesystemet og autonom ubalance

PAGE COLOR:

Om Autonom Ubalance

OM NERVESYSTEMET OG AUTONOM BALANCE

Vores nervesystem sørger for, at vi overlever. Til det formål modtager det impulser, bearbejder disse impulser, og iværksætter de mest hensigtsmæssige handlinger.

Nervesystemet består af to dele, der arbejder tæt sammen. Den ene del har vi kontrol over: det bevidste nervesystem. Det styrer blandt andet vores bevægelser. Den andel del har vi ikke kontrol over: det ubevidste eller ”autonome” nervesystem.

Det ubevidste nervesystem arbejder alle døgnets 24 timer og styrer alle indre livsprocesser og vores adfærd i livet. Det består af to dele, der er modsatrettede og i et konstant samspil med hinanden. Det sympatiske nervesystem dominerer, når vi er vågne og aktive, og det styrer vores stress reaktioner. Det parasympatiske nervesystem dominerer, når vi sover og er i hvile. Det sørger for restitution og reparation. Aktiviteten i det ubevidste nervesystem veksler mellem hvile og spændthed analogt med en mekanisk fjeder: i hvile, når vi f.eks. sover, og spændt, når vi forventer eller møder en udfordring. Når hjernen fungerer normalt, sker skiftet hurtigt fra hvile til spændthed. Det sker f.eks. på få sekunder, hvis der opstår en uventet begivenhed, som når vi kører bil. Den ubevidste hjernes elasticitet er her normal og god – den er i balance.

OM NERVESYSTEMET OG AUTONOM UBALANCE

Den ubevidste hjerne mister sin elasticitet, hvis den er spændt for meget og for længe på samme måde som en mekanisk fjeder. Dette fører til ubalance i det ubevidste nervesystem. Den situation kan opstå i forbindelse med en kronisk sygdom eller en langvarig stressbelastning. Desværre sker tabet af elasticitet gradvist, og uden at du nødvendigvis selv bliver opmærksom på det.
Har du en kroniske sygdom kan denne ubalance føre til en forværring af din sygdom, og er du rask kan en langvarig autonom ubalance i sig selv føre til helbredsproblemer som f.eks. depression, angst, kroniske smerter, forhøjet blodtryk, åreforkalkning, hjertesygdom og sukkersyge.

OM STRESSMETER MÅLEINSTRUMENTET

StressMeteret måler trykfølsomheden på brystbenet – jo mere øm du er, når du er i hvile, jo større er graden af autonom ubalance – som udtryk for at den ubevidste (autonome) hjernes elasticitet er nedsat.

Måleinstrumentet kan også fortælle dig, hvorvidt du er stresset her og nu.