Autonom Ubalance Score

PAGE COLOR:

Autonom Ubalance Score

ET VALIDERET KLINISK MÅLEVÆRKTØJ FOR AUTONOM UBALANCE

Copenhagen Clinical Stress Score er et valideret spørgeskema, der anvendes i forbindelse med brug af klinikkens program. Det fortæller om følgevirkninger af autonom ubalance i din dagligdag. Fortolkningen af dit svar følger besvarelsen af testen og tilsendes dig per mail.

Du besvarer spørgeskemaet online ved simpel JA/NEJ stillingtagen til 58 forskellige spørgsmål.

Du får herefter en score mellem 0 og 100. Du får en konkret lægelig anbefaling svarende til din score.


Tag testen

tag testen

Copenhagen Clinical Stress Score er et klinisk valideret selv-administreret spørgeskema, der anvendes i forbindelse med brug af klinikkens program. Du besvarer spørgeskemaet online ved simpel JA/NEJ stillingtagen til 58 forskellige spørgsmål relateret til dine eventuelle stressgener, som er udtryk for vedvarende stress.

Overfladiske fysiske symptomer

Sæt kryds, hvis du har oplevet et eller flere af de følgende symptomer

Symptomer fra indre organer 1

Sæt kryds, hvis du har oplevet et eller flere af de følgende symptomer

Symptomer fra indre organer 2

Sæt kryds, hvis du har oplevet et eller flere af de følgende symptomer

Emotionelle symptomer

Sæt kryds, hvis du har oplevet et eller flere af de følgende symptomer

Sociale symptomer

Sæt kryds, hvis du har oplevet et eller flere af de følgende symptomer

Kogntive symptomer

Sæt kryds, hvis du har oplevet et eller flere af de følgende symptomer


Tag testen