Vores teknologi

PAGE COLOR:

Vores teknologi

BIOSENSOR STRESS METER – ET VALIDERET HØJTEKNOLOGISK MÅLEINSTRUMENT

Biosensor Stress Meter er et højteknologisk komplekst, men alligevel legende let anvendeligt måleinstrument til nøjagtig bestemmelse af dit øjeblikkelige stress niveau. Ved hjælp af en tryksensitiv pude bestemmer dit Biosensor Stress Meter det tryk der skal påføres et bestemt sted på brystbenet for at fremkalde en smertereaktion. Det tryk omregnes i Biosensor Stress Meter til en talværdi der benævnes PPS (Pressure Pain Sensitivity) eller på dansk Tryksmerte Følsomhed.

PPS er tæt korreleret til aktiviteten i dit autonome nervesystem og dermed til dit aktuelle stress niveau. En høj PPS værdi er udtryk for høj smerte sensitivitet der reflekterer et højt aktivitetsniveau i dit autonome nervesystem og et deraf følgende højt stress niveau.

Et højt PPS mål kan være udtryk for et øjeblikkeligligt kortvarigt stress respons. Det ses som et helt naturligt og positivt respons på en veldefineret, kortvarig mental eller fysisk udfordring.

Problemet er, hvis gentagne målinger viser et højt PPS mål. Det vil oftest skyldes udfordringer der fremkommer gennem længere tid, gentagne gange  og måske uklare af natur. Udfordringer der har fremkaldt en kronisk negativ stress tilstand.

En kronisk stress tilstand der indebærer en risiko for både mentale reaktioner og fysiske skader på  kroppen, kredsløbet og stofskiftet.

Det er derfor vigtigt at du for at kunne skelne mellem en akut og en kronisk stresstilstand måler dit PPS gennem en periode og gerne sammenholdt med resultatet af en spørgeskema test vi stiller til rådighed i forbindelse med din anvendelse af Biosensor Stress Meter.

Det er som sagt uendeligt nemt at anvende Biosensor Stress Meter og selvfølgelig giver vi dig grundige instruktioner i både anvendelse af Biosensor Stress Meter, i fortolkningen af måleresultater og i noteringen af gentagne stress målinger. Biosensor Stress Meter er udviklet i tæt samarbejde mellem Ballegaard Biosensor System og Danmarks Teknologiske Universitet- DTU


Se video

BIOSENSOR STRESS CARE PROGRAM – ET INTERAKTIVT STRESS MANAGEMENT PROGRAM

Biosensor Stress Care Program er et multifacetteret selv-involverende stress interventionsprogram. Programmet bygger på  4 grundelementer:

 • Måling
 • Refleksion
 • Aktion
 • Kontrol 

Under interaktiv anvendelse af dit Biosensor Stress Meter, en personlig web dagbog/record og personlig vejledning af vores behandlere, gennemgår du en behandlingscyklus der inkluderer dag og aften Biometer Stress Meter målinger , fysiske øvelser og acupressure terapeutiske øvelser med finger – induceret sensorisk nerve stimulation på udvalgte kropslokaliteter.

Dine Biosensor Stress Meter målinger fungerer herigennem som en cognitiv guide for justeringer af din daglige adfærd samt en assessment guide for opnåede stress reducerende resultater. Ud over disse nøgle elementer af Biosensor Stress Care Program tilbyder vi også vejledninger i ernæring samt en bred vifte af supplerende fysiske, mentale og cognitive  øvelser herunder mindfulness.


Se video

CC STRESS SCORE TOOL – ET KLINISK VALIDERET STRESS MÅLE VÆRKTØJ

Clinical Stress Score er et klinisk valideret selv-administreret spørgeskema der anvendes i forbindelse med brug af Biosensor Stress Meter eller som del af Biosensor Stress Care Program.

Du besvarer spørgeskemaet online ved simpel  JA eller NEJ stillingtagen til 58 forskellige spørgsmål relateret til dine eventuelle stress gener.

Du får herefter på basis af dine svar udregnet et CCSS score mellem 0 og 100. Dette score fortæller dig i hvilket omfang du har været stresset igennem så lang tid at det kan have negativ indflydelse på dig og dit daglige liv. Stress score præsenteres med en farvekode der indikerer sværhedsgraden af din stress:

 

 • Grøn stress zone: alt er ok.
 • Gul stress zone: du er moderat stresset, hold øje.
 • Rød stress zone: du har været for stresset så længe, at jeg som læge anbefaler at du gør noget ved det.
 • Højrød stress zone: som læge anbefaler jeg, at du straks gør noget ved det og eventuelt søger professionel hjælp

 

Den medfølgende lægelige anbefaling hjælper dig til at forstå dit score og sætte det i et bredere perspektiv. Du kan modtage konkrete lægelige råd om hvordan du selv kan bringe dit CCSS score ned. Endelig kan du, hvis du allerede opnår et lavt score, modtage inspiration til, hvordan du fortsat kan holde dit score lavt.

Biosensor Stress Meter
Biosensor Stress Care Program
CC Stress Score Tool

Biosensor stress meter – et valideret højteknologisk måleinstrument

Biosensor Stress Meter er et højteknologisk komplekst, men alligevel legende let anvendeligt måleinstrument til nøjagtig bestemmelse af dit øjeblikkelige stress niveau. Ved hjælp af en tryksensitiv pude bestemmer dit Biosensor Stress Meter det tryk der skal påføres et bestemt sted på brystbenet for at fremkalde en smertereaktion. Det tryk omregnes i Biosensor Stress Meter til en talværdi der benævnes PPS (Pressure Pain Sensitivity) eller på dansk Tryksmerte Følsomhed.

PPS er tæt korreleret til aktiviteten i dit autonome nervesystem og dermed til dit aktuelle stress niveau. En høj PPS værdi er udtryk for høj smerte sensitivitet der reflekterer et højt aktivitetsniveau i dit autonome nervesystem og et deraf følgende højt stress niveau.

Et højt PPS mål kan være udtryk for et øjeblikkeligligt kortvarigt stress respons. Det ses som et helt naturligt og positivt respons på en veldefineret, kortvarig mental eller fysisk udfordring.

Problemet er, hvis gentagne målinger viser et højt PPS mål. Det vil oftest skyldes udfordringer der fremkommer gennem længere tid, gentagne gange  og måske uklare af natur. Udfordringer der har fremkaldt en kronisk negativ stress tilstand.

En kronisk stress tilstand der indebærer en risiko for både mentale reaktioner og fysiske skader på  kroppen, kredsløbet og stofskiftet.

Det er derfor vigtigt at du for at kunne skelne mellem en akut og en kronisk stresstilstand måler dit PPS gennem en periode og gerne sammenholdt med resultatet af en spørgeskema test vi stiller til rådighed i forbindelse med din anvendelse af Biosensor Stress Meter.

Det er som sagt uendeligt nemt at anvende Biosensor Stress Meter og selvfølgelig giver vi dig grundige instruktioner i både anvendelse af Biosensor Stress Meter, i fortolkningen af måleresultater og i noteringen af gentagne stress målinger. Biosensor Stress Meter er udviklet i tæt samarbejde mellem Ballegaard Biosensor System og Danmarks Teknologiske Universitet- DTU

 

Biosensor Stress Care Program – Et interaktivt stress management program

Biosensor Stress Care Program er et multifacetteret selv-involverende stress interventionsprogram. Programmet bygger på  4 grundelementer:

 • Måling
 • Refleksion
 • Aktion
 • Kontrol 

Under interaktiv anvendelse af dit Biosensor Stress Meter, en personlig web dagbog/record og personlig vejledning af vores behandlere, gennemgår du en behandlingscyklus der inkluderer dag og aften Biometer Stress Meter målinger , fysiske øvelser og acupressure terapeutiske øvelser med finger – induceret sensorisk nerve stimulation på udvalgte kropslokaliteter.

Dine Biosensor Stress Meter målinger fungerer herigennem som en cognitiv guide for justeringer af din daglige adfærd samt en assessment guide for opnåede stress reducerende resultater. Ud over disse nøgle elementer af Biosensor Stress Care Program tilbyder vi også vejledninger i ernæring samt en bred vifte af supplerende fysiske, mentale og cognitive  øvelser herunder mindfulness.

CC Stress Score Tool – Et klinisk valideret stress måle værktøj

Clinical Stress Score er et klinisk valideret selv-administreret spørgeskema der anvendes i forbindelse med brug af Biosensor Stress Meter eller som del af Biosensor Stress Care Program.

Du besvarer spørgeskemaet online ved simpel  JA eller NEJ stillingtagen til 58 forskellige spørgsmål relateret til dine eventuelle stress gener.

Du får herefter på basis af dine svar udregnet et CCSS score mellem 0 og 100. Dette score fortæller dig i hvilket omfang du har været stresset igennem så lang tid at det kan have negativ indflydelse på dig og dit daglige liv. Stress score præsenteres med en farvekode der indikerer sværhedsgraden af din stress:

 

 • Grøn stress zone: alt er ok.
 • Gul stress zone: du er moderat stresset, hold øje.
 • Rød stress zone: du har været for stresset så længe, at jeg som læge anbefaler at du gør noget ved det.
 • Højrød stress zone: som læge anbefaler jeg, at du straks gør noget ved det og eventuelt søger professionel hjælp

 

Den medfølgende lægelige anbefaling hjælper dig til at forstå dit score og sætte det i et bredere perspektiv. Du kan modtage konkrete lægelige råd om hvordan du selv kan bringe dit CCSS score ned. Endelig kan du, hvis du allerede opnår et lavt score, modtage inspiration til, hvordan du fortsat kan holde dit score lavt.